Koncern

Vi är specialister på koncernredovisning och hjälper koncerner att kvalitetssäkra redovisning, processer och dokument i dotterbolagen. Vi erbjuder expertis inom kvalitetssäkring av konsolidering, redovisning och rapportering för hela koncernen. Vi strävar efter att kontinuerligt optimera processer och rutiner för smidig och effektiv hantering.

COMPLIANCE (REGELEFTERLEVNAD)

Alla finansiella regler och krav som måste följas är en utmaning för alla företag. Anlitar du oss för tjänster inom compliance så ser vi till att ni följer lagar och förordningar och hjälper till att skapa förtroende hos kunder, samarbetspartners, investerare och myndigheter.

INTERIM

Vi är specialister på att erbjuda kvalificerade interimslösningar för företag som är i behov av stöd på ekonomiområdet. Vi kan fylla roller som CFO, ekonomichef med mera både tillfälligt och under längre perioder. Alla uppdrag hanteras med stor noggrannhet och proffsighet.

ekonomikonsult Stockholm kontor om oss

Vi hjälper dig med ekonomin – allt från enklare bokföring till bokslutsarbete